Ontmoetingscentra’s

Ontmoetingscentra’s zijn gericht op mensen met beginnende tot matige dementie én hun naasten. Zij kunnen hier terecht voor begeleiding, adviezen en een activerend dagprogramma. Door een compleet programma worden zowel patiënt als mantelzorger geholpen om op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen.

Het Ontmoetingscentrum Dementie biedt een totaalpakket van zorg, om de deelnemers langer thuis te kunnen laten wonen. De mantelzorger speelt hierin een belangrijke rol.

Mensen met beginnende en matige dementie zijn meerdere dagen per week welkom voor een dagprogramma met activiteiten. De partner mag hierbij aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. Er worden verschillende activiteiten gedaan, zoals beweging en sport, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden. Maar ook boodschappen doen, koken, muziek luisteren of een wandeling maken. Het programma wordt nadrukkelijk afgestemd met de deelnemers. Daarnaast vormt een vast onderdeel de psychomotorische groepstherapie, waarbij onder andere de vaardigheden die deelnemers nog hebben, gestimuleerd worden. Voor de deelnemers is dit een plezierige therapie, waarbij zij hun gevoel kunnen uiten.