Verzorging en verpleging aan huis

Diverse organisaties bieden verzorging en verpleging aan huis. Dit gebeurt door gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. De verpleegkundige / verzorgende heeft de volgende taken:

  • De persoonlijke verzorging en de gespecialiseerde zorg
  • Verpleegtechnische handelingen zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheter en hulp bieden bij medicijnen
  • Begeleiding van cliënten. Hierbij kan het gaan om de omgang van de cliënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of leren van zelfredzaamheid.