Zorg bij dagelijkse handelingen

U kunt hulp krijgen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze zorg bij ADL wordt uitgevoerd door gediplomeerde verzorgenden en helpenden. U kunt denken aan ondersteuning bij eten, drinken, wassen, aan- en uitkleden en bij het in en uit bed komen. Het doel van deze hulp is de zelfredzaamheid te stimuleren. En voor zover dat niet kan, om gepaste hulp te verlenen of in te schakelen.