Centraal indicatie orgaan zorg (C.I.Z.)

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten. Wilt u een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz?

Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Meer informatie kunt u lezen op de site: https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/Zelf-zorg-uit-wlz-aanvragen.aspx