Loket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Er zijn verschillende instanties in Zaanstreek Waterland, die u kunnen ondersteunen met het huishouden of dagbesteding. U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente, maar de casemanager kan u ook op weg helpen.
Bij het Wmo loket in uw gemeente kunt u onder andere terecht voor:

  • Aanvragen huishoudelijke verzorging en voorzieningen zoals een rolstoel, scootmobiel woonaanpassingen
  • Informatie, advies en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en wonen
  • Vragen over individuele begeleiding, begeleiding groep en respijtzorg

Voor informatie kunt u contact opnemen met loket Wet maatschappelijke ondersteuning van uw gemeente:
Gemeente Purmerend (http://purmerend.nl/loketwmo)
Gemeente Zaanstad (http://www.wmo-uitleg.nl/gemeente/zaanstad)