De geheugenpoli

De huisarts kan voor de diagnostiek verwijzen naar een geheugenpoli. Dit onderzoek bestaat uit verschillende delen:

De zorgdiagnostiek is gericht op het in kaart brengen van de aard en verschijnselen van de geheugenstoornissen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het dagelijks functioneren in ruime zin. Tevens wordt de zorglast en draagkracht van de beschikbare mantelzorgers geïnventariseerd. Deze inventarisatie vindt meestal plaats middels een huisbezoek door de sociaal psychiatrisch verpleegkundige of de casemanager die, indien er sprake is van dementie, ook het casemanagement zal gaan uitvoeren.

De ziektediagnostiek bestaat uit het verzamelen van gegevens door een arts op basis waarvan de arts zich een idee vormt over wat er aan de hand kan zijn, of er voldoende gegevens verzameld zijn om een diagnose te stellen of dat er aanvullend onderzoek nodig kan zijn. De arts ziet de cliënt bij voorkeur samen met de mantelzorger, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De arts verricht onderzoek en beoordeelt de gegevens die zijn aangeleverd door de huisarts. Daarnaast wordt er een onderzoek door de psycholoog gedaan: het neuropsychologisch onderzoek.

Op basis van alle gegevens die dan zijn verzameld wordt, indien mogelijk een diagnose gesteld.