Alzheimer Cafes

De Alzheimer Cafés, Theehuizen en Trefpunten zijn ontmoetingsplekken met maandelijkse informele bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De activiteiten zijn gericht op een voor die avond specifiek thema en starten met een gesprek of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers vragen stellen, ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Informatie over alzheimer cafe’s vind u via deze link: http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zaanstreekwaterland.aspx

Meerdere talen

Samen met de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland zijn er 230 Alzheimer Cafés, Trefpunten en enkele Alzheimer Theehuizen. In een Alzheimer Theehuis is de voertaal Turks of Marokkaans. Meer over het Alzheimer Theehuis vindt u via het deze link: http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zaanstreekwaterland.aspx