Casemanager

Een casemanager is het vaste aanspreekpunt voor de cliënt met dementie en diens mantelzorger. Vanaf de diagnostiek tot opname wordt het casemanagement zoveel mogelijk door een vast persoon geboden. Casemanagement wordt in de regio uitgevoerd door HBO opgeleide professionals die een aanvullende opleiding casemanagement dementie hebben gevolgd of door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Doel van het casemanagement is, dat een cliënt zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde manier zelfstandig woont. De casemanager zal ondersteunen bij het aanvragen/ coördineren van zorg en begeleiding. Zo nodig zal de casemanager u ondersteunen bij de aanvraag en tijdens de wachttijd voor een opname.