Logeren met zorg

Als er sprake is van overbelasting van de mantelzorger of als er sprake is van een andere reden waarom iemand tijdelijk niet zelfstandig kan wonen is het mogelijk om gebruik te maken van een kort durende opname. Verspreid over de regio is er een divers aanbod aan mogelijkheden