Sociale wijkteams

Heeft u een vraag op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties? Het
Sociaal Wijkteam kijkt samen met u hoe die vraag het beste kan worden beantwoord. Zoals wanneer:

  • U een beperking heeft en u niet goed weet welke aanpassingen mogelijk zijn.
  • U er niet uitkomt op het gebied van belastingen, uitkeringen of toeslagen.
  • Er problemen zijn in uw gezin en u er samen niet uitkomt.
  • U zich wel eens eenzaam voelt.

Wij helpen u op weg om zelf een oplossing te vinden, door inschakeling van mensen uit uw directe omgeving of andere vrijwilligers. En als dat niet lukt, zorgen wij voor professionele hulp door het team of door inzet van professionele ondersteuning. Dat gebeurt dan samen met één contactpersoon, op basis van één plan voor u en uw familie.
Zorgt u voor een naast familielid of goede bekende die chronisch ziek is of een beperking heeft? Ook voor u als mantelzorger zijn wij de ingang voor informatie en ondersteuning.
Natuurlijk kan het wijkteam ook ondersteuning bieden bij het realiseren van uw plannen in uw eigen buurt en alle andere zaken die met vrijwillige inzet te maken hebben. Graag komen we in contact met u.

Voor het Sociaal wijkteams Zaanstreek verwijzen we u naar deze link: http://www.ehttps://swtzaanstad.nl/

Voor de sociale wijkteams Purmerend verwijzen we u naar deze link: http://www.swtpurmerend.nl/