Wat is ketenzorg dementie?

Ketenzorg Dementie Zaanstreek/ Waterland is een samenwerkingsverband van verschillende instellingen in uw regio. Deze instellingen hebben als doel de zorg en diensten op elkaar af te stemmen en voor u inzichtelijk te maken. De zorg en diensten zijn verspreid over de hele regio en gericht op alle fasen in het ziekteproces. Uiteindelijk is de zorg gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving en bevordert de sociale integratie.

Ondersteuning van de mantelzorgers maakt integraal deel uit van het zorgproces.

Uitgangspunten van de keten Dementie zijn:

  • Gezamenlijk verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg en diensten.
  • De dementiezorg is gebaseerd op de zorgstandaard en uitvoering vindt plaats zoals is beschreven in het regionale zorgprogramma dementie.
  • Passende en doelmatige spreiding van het dementie diensten- en zorgaanbod in de regio, afgestemd op de vraag en gericht op sociale integratie.
  • Continuïteit in het gehele zorgtraject vanaf de fase vóór diagnostiek (het niet pluisgevoel) tot aan permanente opname dan wel overlijden. Dit houd in dat de communicatie tussen zorgverleners over de zorg naar tevredenheid van de zorgontvangers verloopt.
  • Voor elke cliënt en diens mantelzorger één casemanager, in de rol van zowel behandelaar als zorgcoördinator.
  • De casemanagers werken zoveel mogelijk wijkgericht, ter bevordering van de communicatie over de zorg met alle professionals in de wijk en het draagt bij aan het verminderen van het aantal gezichten rond de cliënt. Wel dient hierbij de keuzevrijheid van de cliënt in acht genomen te worden.
  • Alle betrokken dienst- zorgverleners beschikken over actuele kennis en vaardigheden betreffende dementie.

Welke instellingen maken deel uit van de keten Dementie? Welke diensten en zorg worden er geboden in de regio Zaanstreek/ Waterland? U kunt de antwoorden vinden op onze website.